دربخش دیالیز مددجویانی که دچار نارسایی حاد و مزمن کلیوی شده تحت درمان با دستگاههای همودیالیز قرار گرفته و باعث ارتقا سلامت و بهبود کیفیت زندگی مددجویان می گردد. این بخش در فروردین ماه سال1393 افتتاح گردید که در ابتدای راه اندازی با 6تخت فعال و تعداد 12بیمار شروع بکار نموده که با توجه به نیاز منطقه به افزایش تعداد تخت دیالیز و امکانات هم اکنون دارای17 تخت فعال و در سه شیفت و تعدا 104 بیمار دیالیزی آماده ارائه خدمت به بیماران و شهروندان ارجمند می باشد.