بخش ICU

از تجهیزات پیشرفته در بخش مراقبت های ویژه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دستگاه های ثبت عملکرد بدن و علائم حیاتی، شامل فشار خون، ضربان قلب، عملکرد دستگاه تنفسی
دستگاه کمک تنفس مکانیکی برای بیمارانی که مشکلات تنفسی داشته و به تنهایی قادر به نفس کشیدن نیستند
دستگاه دیالیز برای کمک به افرادی که مشکلات کلیوی دارند
انواع لوله های تغذیه
پمپ تخلیه
مجموعه داروهای مورد نیاز بیماران و سایر دستگاه های تخصصی متناسب با نوع بیماری