بخش داخلی مغز و اعصاب و جراحی

گروه جراحی مغز و اعصاب بیمارستان انصاری، با حضور متخصصین برجسته جراحی مغز و اعصاب و با بهره مندی از تجهیزات پیشرفته جراحی خدمات به شرح زیر را ارائه می نماید.

تست های نوار عصب و عضله یک اندام، دو اندام، سه اندام و چهار اندام
نوار مغز EEG
درمان جراحی اختلالات عروق مغزی مانند آنوریسم مغزی
تومورهای مغزی و نخاعی
نوروانکولوژی در انواع بدخیمی‌ها
اختلالات ستون فقرات (نخاع)
انواع آسیب‌ها و خونریزی‌های مغزی متعاقب تصادفات و سقوط (ضربه مغزی)
مشکلات مادرزادی
مشکلات فک و صورت
ثابت کردن شکستگی‌های مهره
انواع فتق دیسک‌های بین مهره‌ای
نوار مغز برای شناسایی مشکلات مربوط به فعالیت الکتریکی مغز که منجر به اختلالات مختلف مغزی می شوند، به کار می رود. اندازه گیری های ارائه شده در نوار مغز به منظور رد، یا پذیرش یک اختلال استفاده می شوند و یا اطلاعاتی مربوط به اختلال موجود در مغز به پزشک ارائه می دهند. برخی از این اختلالات عبارتند از: 
-اختلالات تشنجی مانند صرع
-آسیب دیدن سر 
-آنسفالیت یا التهاب مغز 
-تومور مغزی
-آنسفالوپاتی و یا اختلال در عملکرد مغز
-مشکلات حافظه
-سکته مغزی
-اختلالات خواب
نوار مغز برای کنترل فعالیت مغز در زمان جراحی مغز و به علاوه برای تعیین فعالیت مغز فردی که در کماست، استفاده می شود. این تست در واقع مقیاسی برای اندازه گیری ارائه نمی دهد و برای تشخیص بیماری های روانی به کار نمی رود