لطفا با کلیک بر روی تصویر زیر آن را دریافت نموده و پس از تکمیل به آدرس job@ansari-hospital.com ارسال نمایید.