متخصصین پستان بیمارستان انصاری با دیگر متخصصین حوزه جراحی، تصویربرداری، آنکولوژی، پاتولوژی، جراحی پلاستیک، ژنتیک، پرستاری و روانشناسی به منظور تشخیص و درمان بیماری های مربوط به پستان همواره در همکاری و تعامل هستند.برخی از خدمات بیمارستان انصاری به شرح ذیل می باشد:

غربالگری سرطان پستان، ماموگرافی، سونوگرافی و جراحی سرطان پستان

کموتراپی سرطان پستان، هورمن درمانی سرطان پستان

مشاوره های پیشگیری از سرطان پستان

مشاوره ژنتیکی به افردای که در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان هستند

آموزش بیمار و برنامه های پشت سر گذاشتن سرطان سینه

تست های سرطان رحم و تخمدان

پاپ اسمیر

درمان نازایی با روش های IVF