بیمه های طرف قرارداد راهنمای طبقات حقوق بیمار درمانگاه نارمک لیست پزشکان

 

مدارک مورد نیاز برای مراجعه به بیمارستان و درمانگاه انصاری:
• داشتن مدرک شناسایی کارت ملی برای تشکیل پرونده
• معرفی نامه از طرف شرکت بیمه طرف قرارداد بیمارستان انصاری 
مدارک لازم جهت بستری شدن در بیمارستان انصاری:
• دستور بستری توسط پزشک
• داشتن مدرک شناسایی معتبر جهت تکمیل اطلاعات هویتی بیمار در برنامه پذیرش و تشکیل پرونده
• به همراه داشتن دفترچه بیمه، در صورت دارا بودن بیمه طرف قرارداد
• جهت بیماران بخش زایمان، ارائه مدرک شناسایی معتبر همراه بیمار الزامی است.