چشم انداز بیمارستان انصاری

ما کارکنان بیمارستان انصاری امیدواریم با تعهد به ارتقاء کیفیت، در تمامی زمینه ها از نظر حفظ ایمنی، جلب رضایت و کسب اعتماد بیمارستان در سطح کشور و کشورهای همجوار پیش قدم باشیم.

 

رسالت

رسالت این مجتمع درمانی،خدمت رسانی ایمن و بهینه به کلیه مراجعین با بهره مندی از نیروهای مجرب و دلسوز و متخصص می باشد.

 

ماموریت 

ارائه خدمات تشخیصی و درمانی، آموزشی با بهره گیری از تکنولوژی و دانش روز دنیا و به کارگیری پزشکان و کارکنان متخصص و مجرب می باشد.شایستگی ممتاز خود را در کسب رضایت مجتمع درمانی انصاری شامل: بیماران،پزشکان همکاران و سازمان های طرف قرارداد می داند لذا کسب سود و خوش نامی خود را از طریق ارائه خدمات مناسب، با کیفیت براساس ارزش های اخلاقی و اصول اعتبارسنجی و ایمنی بیمار تضمین می نماید.