انتقاد سخنگوی شورای شهر تهران از مدیریت فعلی مقابله با کرونا

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: در هر ۴ دقیقه یک ایرانی می میرد. در ٢٤ساعت گذشته، رکورد قربانیان ⁧کرونا⁩ به ٣٣٧ نفر رسیده است یعنی در ٤ دقیقه، مرگ یک ایرانى این میزان ناتوانى در مهار نسبى پاندمى کرونا نشانه چیست؟!

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در صفحه شخصی خود نوشت: در هر 4 دقیقه یک ایرانی می میرد! در ٢٤ساعت گذشته، رکورد قربانیان ⁧کرونا⁩ به ٣٣٧ نفر رسیده است یعنی در ٤ دقیقه، مرگ یک ایرانى! این میزان ناتوانى در مهار نسبى پاندمى کرونا نشانه چیست؟!

چرا ⁧تهران⁩ تعطیل نمى‌شود؟ چرا در استانهاى  در وضعیت قرمز، محدودیت‌هاى جدى و البته واقعى! اعمال نمى‌شود؟! مهار ⁧کرونا⁩ توسط ستادملى و دولت، با توصیه‌ها و نصایح مشفقانه، امکان پذیر نیست.مهار کرونا علاوه بر توصیه و نصیحت، اقدام و عمل مى خواهد.

تاریخ انتشار : 1399/07/29
تعداد بازدید: 63