بخش دندانپزشکی

درمان هایی که دندانپزشک عمومی انجام می دهد شامل:

تشخیص و درمان پوسیدگی دندانی
تشخیص و درمان بیماری های لثه
تشخیص ضایعات دهان و فک و صورت
انجام درمان های ارتوپدیک ابتدایی جهت برطرف کردن نواقص روابط فکی
درمان دندان های شیری
انجام درمان های پروتزی از لحاظ جایگزین کردن دندان های از دست رفته
انجام جراحی های ساده حوزه دهان و دندان می باشد.